Pekara Abcsoft
Softver za pekare
pekara, pekare
Softver za upravljanje zgradama Moja Zgrada

Omogućava detaljan pregled svih izveštaja.

Automatski pravi sve forme i izvestaje za kompletno praćenje zgrada.

Dostupan je novim korisnicima od 01 08 2017 godine

Za detaljnije pozovite nas


Program za zgrade odnosno stanove, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.MojaZgrada.NET - moderno je programsko rešenje koje omogućuje jednostavno upravljanje Zgradama. Program sadrži sve potrebne alate za upravljanje poslovanjem Upravnika, uz veliku autonomiju i automatsku obradu podataka, uz brojne mogućnosti pregleda evidencije, te izrade izveštaja.

Program uključuje DEMO podatke zgrada, prostora, vlasnika i drugo za ugodno testiranje funkcija i rada programa, te ga možete slobodno i besplatno testirati bez obaveza!

Jednostavan za korišćenje, lak za savladavanje.

Napravljen je, sa ciljem da olakša i omogući transparentan rad organa skupštine stambene zajednice. Takođe, u cilju uključivanja što većeg broja stanara, osmišljeni su sadržaji za saradnju i produbljivanje dobrih komšijskih odnosa.

Generisanje faktura za potraživanja skupštine stambene zajednice (fond, zakup, ... detaljne instrukcije za plaćanje

Fakture za tekuće i investiciono održavanje, propraćene odlukama, sa detaljnom evidencijom dospelih a neplaćenih potraživanja - uređen sistem koji olakšava proceduru utuženja neplatiša. Faktura za svaki stan ima jedinstven poziv na broj po modelu 97, tako da je mogućnost pogrešno raspoređene uplate svedena na minimum.

Kontrola troškova Evidencija prihoda i rashoda

Poslovanje u skladu sa zakonom i praksom dobrog domaćina. Skupštine stambenih zajednica podležu kontroli poreske inspekcije.

 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2018  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314

E mail  info@abcsoft.co.rs

Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
Održavanje mreža, računara i opreme